Wens je zonevreemd te herbouwen?

Moet aantoonbaar zijn:
 • de woning leeft de rooilijn na
 • achteruitbouwzone
 • verplaatsing volgt uit redenen van een goede ruimtelijke ordening, en wordt door de aanvrager uitdrukkelijk gemotiveerd vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief concept
De voorwaarden:
 • dichstbijzijnde constructie weerspiegelt dezelfde voorbouwlijn
 • nieuwe toestand levert een betere plaatselijke aanleg op en richt zich op de omgevende bebouwing of plaatselijk courante inplantingswijzen.

Wanneer kan je spreken over een herbouw op een gewijzigde plaats?

 • Bij het overschrijden van de herbouwing met een overlapping van minimum 1/4.
Let op: Herbouwen en uitbreiden is niet vergunbaar in ruimtelijk kwetsbare gebieden (uitgezonderd parkgebied) en recreatiegebied. Verbouwen binnen het bestaande bouwvolume is wel vergunbaar. Echter dien je zeker rekening te houden met het uitzicht en karakter van de woning want deze moeten behouden worden.
Uitbreiden of herbouwen van een zonevreemde woning
 • Daar geldt de meer gekende regel: maximum totaal volume van 1000 m³ met een vermeerdering van volume met maximum 100% (niet van toepassing bij verbouwen).
De volgende kleine bouwwerken mogen zeker:
 • vervangen van kapotte dakpannen
 • vervangen van ramen door identieke ramen
 • vervangen van pleisterwerk
 • herstellen van kapotte verhardingen
 • vervangen van kepers (ongeveer 7 cm x 9 cm), panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van het dakgebinte (dragende balken)
 • plaatsen van een badkamer in het gebouw
 • leggen van parket
 • plaatsen van een wand in gipskartonplaat….

Voorgaande zaken hebben geen invloed op de stabiliteit. Aldus mogen deze werken ook in zonevreemd gebied zonder omgevingsvergunning uitgevoerd worden. Het spreekt voor zich dat als men aan bijvoorbeeld dragende binnenmuren komt, dat men dan een omgevingsvergunning dient aan te vragen.

Elegantis gaat elke keer jouw bouwdossier bespreken met de lokale autoriteit vooraleer de bouwvergunning in te dienen. Aansluitend kunnen we zonder schroom stellen dat onze jaren ervaring ervoor zorgen dat wij jouw expert zonevreemd bouwen zijn.