De overheid stimuleert de bouwsector en de belastingplichtigen door een verlaging van 21% naar 6% btw* voor afbraak en heropbouw van woningen in te voeren. Wij als sleutel-op-de-deur bouwbedrijf zijn zeer tevreden met deze maatregel, jij toch ook?!

De voorwaarden

Het spreekt voor zich dat hier enkele voorwaarden zijn aan verbonden. De afbraak en heropbouw moet binnen afzienbare tijd gebeuren en de bewoonbare oppervlakte mag maximum 200 m² bedragen. Desbetreffende 200 m² doelt op keukens, woonkamers, eetkamers, slaapkamers, bewoonbare zolders, kelderruimtes, burelen en andere huisvestingsruimtes met een minimum oppervlakte van 4 m² en een minimum hoogte van 2 m.

Tevens dient je domicilie er gedurende 5 jaar gevestigd te zijn. Een tweede eigendom mag enkel indien je de intentie hebt dit eigendom binnen het jaar te verkopen. Indien je via successie een tweede eigendom hebt verkregen dan is deze 6% regel nog steeds van toepassing. Mensen met opbrengsteigendom(men) kunnen niet genieten van deze maatregel. De andere voorwaarden, FAQ en overige details lees je hier.

Er is reeds vastgesteld dat deze maatregel loopt tot einde 2022. De toekomst is aan de mensen met bouwplannen.

*indien je aan de voorwaarden voldoet.